Kąpielisko strzeżone

Kąpielisko strzeżone zlokalizowane na terenie Kompleksu Tujrystycznego w Starej Morawie, w kierunku południowo-wschodnim od miejskiej zabudowy Stronia Śląskiego, na terenach rekreacyjnych, zielonych, czystych ekologicznie, w odległości 18 km od granicy Czech (Przełęcz Płoszczyna).

Kapielisko strzeżone czhynne jest corocznie w okresach od 15 czerwca do 31 sierpnia w godzinach od 10.00 do 18.00.

BILETY WSTĘPU NA KĄPIELISKO:
NORMALNY  - 10,00 zł
ULGOWY - 5,00 zł
 
Do bezpłatnego wstępu uprawnione są:
• dzieci do lat 4
• dzieci i młodzież szkolna do 18 roku życia z Gminy Stronie Śląskie za okazaniem legitymacji szkolnej lub dowodu tożsamości
• weterani za okazaniem uprawniającej legitymacji

Wejścia grupowe (grupa licząca min 15 osób) – 20% zniżki