Komunikat nr 5

z dnia 16.03.2023 r.

 

dotyczący oceny wyników badań wody basenowej zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 09.11.2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach

Komisja w składzie:

I. Renata Nowak

2. Iwona Matkowska

na podstawie Sprawozdań z badań z dnia 19.02.2023 r. oraz wewnętrznej kontroli stwierdza, że woda basenowa na krytej pływalni w Stroniu Śląskim przy ul. Kościuszki 20 A spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 09.11.2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach.

 

Pobierz:

 


 

Komunikaty archiwalne: