Komunikat nr 5

z dnia 18.03.2024 r.

 

dotyczący oceny wyników badań wody basenowej zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 09.11.2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach

Komisja w składzie:

  1. Bogdan Birówka
  2. Agnieszka Gąsiorek 

na podstawie Sprawozdań z badań nr zlecenia W/0/01/2024/819/FM/2 i W/0/01/2024/819/FM/3, zakończonych dnia 15 marca 2024 r. oraz wewnętrznej kontroli stwierdza, że woda basenowa na krytej pływalni w Stroniu Śląskim przy ul. Kościuszki 20 A spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 09.11.2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach.

 

Pobierz:

 


Pobierz 2023 r.:

 


 

Komunikaty archiwalne: