Skip to main content

Telefon

+48 74 814 16 04

E-mail:

biuro@jaskinianiedzwiedzia.pl

Biuro czynne

Pn.-pt. 7:00-15:00

Promocja "BLACK CARD"

!!! U W A G A !!!
WSZYSCY POSIADACZE
KARTY "BLACK CARD"
WYDAWANEJ PRZEZ
OŚRODEK NARCIARSKI "CZARNA GÓRA"
MAJĄ PRAWO DO 1 GODZ. GRATIS
NA KRYTEJ PŁYWALNI W STRONIU ŚLĄSKIM
ORAZ DO 10 % RABATU
NA USŁUGI 
SPA "JASKINIA NIEDŹWIEDZIA" W ZAKRESIE
KORZYSTANIA Z KRYTEJ PŁYWALNI W STRONIU ŚLĄSKIM ORAZ ZWIEDZANIA JASKINI NIEDŹWIEDZIEJ W KLETNIE.
 
Promocja Black Card
 
REGULAMIN PROMOCJI "BLACK CARD"
 
§ 1 Definicje
a) "SPA" - oznacza Stroński Park Aktywności "Jaskinia Niedźwiedzia" sp. z o. o. z siedzibą w Stroniu Śląskim.
b)  "Ośrodek" - oznacza ośrodek narciarski CZARNA GÓRA w Siennej prowadzony przez spółkę CZARNA GÓRA S.A.
c) "Karta" - oznacza kartę identyfikacyjną "Black Card" zawierającą pasek magnetyczny, umożliwiającą zakup usług w Ośrodku oraz umożliwiającą korzystanie z promocji w SPA.
d) "Klient" - oznacza osobę, korzystająca z Karty.

§ 2 Zasady promocji
a) Karta uprawnia jej właściciela do:
- Jednorazowego bezpłatnego wstępu na basen SPA w Stroniu Śląskim przez 1 godz.
- 10 % rabatu na wstęp na basen SPA w Stroniu Śląskim oraz do Jaskini Niedźwiedziej w Kletnie
b) Klient, aby skorzystać z promocji określonej w §2 ust. a) winien okazać kartę w kasie krytej pływalni w Stroniu Śląskim lub w kasie Jaskini Niedźwiedziej w Kletnie przed dokonaniem zakupu biletu wstępu.
c) Możliwość skorzystania z krytej pływalni oraz ze zwiedzania Jaskini Niedźwiedziej w ramach promocji uzależniona jest od dostępu wolnych miejsc.
d) Wcześniejsza rezerwacja biletów gwarantuje skorzystanie z krytej pływalni i Jaskini Niedźwiedziej w wybranym terminie.
e) Promocja trwa w okresie od 01.12.2011 r. do 30.04.2013 r.

§ 3 Postanowienia końcowe
a) Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.12.2011 r.
b) SPA w Stroniu Śląskim zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu.
c) Sądem właściwym do rozstrzygania sporów mogących wyniknąć na tle stosowania niniejszego regulaminu jest sąd powszechny właściwy według siedziby SPA.