KĄPIELISKO CZYNNE

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kłodzku działając na podstawie ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j_ Dz. U. z 2023r., poz. 338) i Roąort*dzenia Ministra Zdrowia z dnia 17.01.2019 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli (Dz. U. z 2019 r. poz. 255) w wyniku oceny jakości wody w dniu 24.08.2023r. i w oparciu o sprawozdanie z badania nr W/0/08/2023/649/F/1 z dnia 24.08.2023r - stwierdza przydatność wody do kąpieli.

Sanepid Zalew 24.08.2023